Yeni Nesil Botanik Pazara Botanikcim.com'a Hoş Geldiniz.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR

1.1. DOPİNG TAHSİS EDEN (Bundan sonra BOTANİKCİM olarak anılacaktır.)

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-Posta:

1.2.DOPİNG SATIN ALAN (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.)

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-Posta:

2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. Üyeler www.botanikcim.com internet sitesi ve/veya mobil uygulamada yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde BOTANİKCİM kullanıcıları tarafından daha kolay fark edilebilmesi, ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla “BOTANİKCİM” tarafından sunulan ücrete tabi Doping hizmetlerinden faydalanabilirler.

2.2. Doping sayesinde Üyeler “BOTANİKCİM Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilirler.

2.3. Doping, sadece seçilmiş olduğu ilana aittir, başka bir ilana devri vb. gibi bir husus mümkün değildir. Bu hususun tespiti halinde söz konusu ilan/ilanlar ve doping süresiz olarak yayından kaldırılır ve ödenen doping ücreti iade edilmez. Bu durum ile ilgili bir zararın doğmuş ya da doğabilecek olduğu hallerde BOTANİKCİM’ in tazmin yükümlülüğünün bulunmadığı; söz konusu zararların meydana gelmesinde sebep olan Satıcı; zararı nakden veya defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4. Doping alınan ilanda ilk yer alan ürün dışında farklı bir ürün satışı yapılamaz, bu durumun BOTANİKCİM tarafından tespit edilmesi halinde söz konusu ilan ve doping süresiz olarak yayından kaldırılır ve ödenen doping ücreti iade edilmez. Bu durum ile ilgili bir zararın doğmuş ya da doğabilecek olduğu hallerde BOTANİKCİM’ in tazmin yükümlülüğünün bulunmadığı; söz konusu zararların meydana gelmesinde sebep olan Satıcı; zararı nakden veya defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.5. Doping, Üye tarafından seçilmiş olan süre bitiminden önce ya da sonra farklı bir ilana aktarılamaz, bu durumun BOTANİKCİM tarafından tespit edilmesi halinde söz konusu ilan ve doping süresiz olarak yayından kaldırılır ve ödenen doping ücreti iade edilmez. Bu durum ile ilgili bir zararın doğmuş ya da doğabilecek olduğu hallerde BOTANİKCİM’ in tazmin yükümlülüğünün bulunmadığı; söz konusu zararların meydana gelmesinde sebep olan Satıcı; zararı nakden veya defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6. Dopingi yayında olan ilanın üye tarafından yayından kaldırılması ya da bağlı bulunduğu ilanın “Site Kurallarına veyahut mevzuat hükümlerine aykırı olduğu durumlarda BOTANİKCİM ilanı ve Dopingi süresiz olarak yayından kaldırır ve ilan sahibine Üye’ ye ödeme iadesi yapmaz.

2.7. BOTANİKCİM, Dopingini kullanılması ile ürünün satılmasına dair garanti taahhüdü vermemektedir. Doping verilen ilandaki ürün/ürünler satılmadığı takdirde satıcının ürünün satılmaması ile ilgili herhangi bir itiraz hakkı bulunmamakta olup; zarara uğradığından bahisle BOTANİKCİM tarafından söz konusu zararın tazmin edilmesi mümkün değildir. Satıcı iş bu hususta BOTANİKCİM’ in hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.8. Doping verilen ilana ait ürünün satılamaması durumunda ücret iadesi kesinlikle yapılmaz.

2.9. Doping içerik kuralları, ilgili alanlara uygulanacak doping türleri ve ücretleri BOTANİKCİM tarafından belirlenir. BOTANİKCİM söz konusu içerik kurallarını ve ücretlerini “sitede ve/veya mobil uygulamada Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir.


1.1.DOPİNG TAHSİS EDEN (BOTANİKCİM)

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-posta:

İmza:

1.2.DOPİNG SATIN ALAN (SATICI)

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-posta:

İmza:Ücretsiz 10 İlan Hakkı

Botanikçim'e Üye Ol

Paylaştığımız tüm gönderilerden ilk sen haberdar ol